58

Miyuki Ohashi

Pink

70x100 cm

miyukiohashi.net zoom